Wysokość i sposób płatności wynagrodzenia za usługi prawne ustalane są indywidualnie z Klientem.

Na wysokość honorarium wpływają:
  pracochłonność sprawy
  czas trwania postępowania
  termin na wykonanie usługi
  odległość od miejsc, w których Adwokat wykonuje usługę
  koszty kancelaryjne


Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, które uiszcza Klient.
Do kwoty honorarium doliczany jest podatek VAT (23 %).
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Kancelaria stosuje następujące warianty rozliczeń:

 System ryczałtowy – wynagrodzenie ustalane z góry za prowadzenie sprawy.

System stawki godzinowej – wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o ilość czasu niezbędnego do opracowania sprawy.

 System etapowy – w zależności od przebiegu postępowania, wynagrodzenie ustalane jest za kolejne etapy sprawy.

 System mieszany – uwzględniający nakład pracy oraz zakres wygrania sprawy (kwoty uzyskanej w sprawie na rzecz Klienta). 

Copyright ©2016 Kancelaria Adwokacka Małgorzata Dzwonecka, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 2446